Úvodní stránka

INTEGRITY HOT LINE je zcela nezávislé soukromé informační centru umožňující anonymní poskytování informací o podezření na podvody, korupci, úmyslné neefektivnosti či neetickém chování v privátních společnostech.

INTEGRITY HOT LINE je určena pro zaměstnance, zákazníky, dodavatele, vedoucí pracovníky a jakékoli ostatní občany, kteří mají informace o nekalém, neetickém či podvodném chování v dané prganizaci

Nejsnažší způsob oznámení podvodného jednání je prostřednictvím anonymního on-line nástroje ZDE.

INTEGRITY HOT LINE je provozována společností cons4growth pro své klienty

Pokud se chcete dozvědět o benefitech poskytovaných v rámci INTEGRITY HOT LINE či službách, prostřednictvím kterých Vám můžeme ušetřit významné finanční prostředky, budeme Vám rádi k dispozici na telefonu +420 722 602 193